• Tel: +90 (216) 688 80 85-86
  • Email : info@translate-in-istanbul.com

Yeminli Tercüme

  • Home
  • /
  • Yeminli Tercüme

Noter Tasdikli Tercüme

Resmi makam onayı (Noter tasdiki) gerekli olan, Nüfus cüzdanı sureti, Doğum belgesi,Pasaport, Evlilik cüzdanı, Boşanma evrakları, Mahkeme kararı, Vasiyetname, Akademik derece, Diploma ve Transkript, Evlat edinme belgesi, Uyruk değiştirme belgesi, Göçmen kimliği ve buna benzer belgelerin; Konusunda uzman ve noterden yemin belgeli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan, yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetimizdir.

Noter tasdiki yaptırmak istediğiniz belgenin aslını yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Noter tasdik ücreti noter tarafından belirlenir, adınıza kesilen makbuz neticesinde ödemeniz alınır. Noter tasdiki, yalnızca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde gerçekleştirilebilir. Tercümenizi herhangi bir noterde tasdik ettiremezsiniz.

Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercüme edilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş tercüme hizmetidir.

Özellikle Resmi evraklar, Diplomalar, Transkriptler, Muvafakatname, Mahkeme kararları, İmza sirküleri, İmza beyannamesi, Sabıka kaydı, Nüfus kayıt örnekleri veya Sözleşmeler, Vergi levhası, Ticaret sicil gazetesi gibi şirket belgeleri için talep edilir.