• Tel: +90 (216) 688 80 85-86
  • Email : info@translate-in-istanbul.com

Redaksiyon

Tercümenin alanında uzman bir redaktör tarafından cümle cümle üzerinden geçilerek, orijinal dilde ifade edilmek istenilenin tercümede verilmiş olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerektiği yerlerde düzeltilmesine denir. Tercümenin daha anlaşılır olması için gerekli son rötuşların yapıldığı aşamadır.
Redaktörlerimiz;
1.Öncelikle gönderdiğiniz metnin içeriğini ve özünü çözebilmek için metin incelemesi yaparlar.
2.Yazım kuralları, dilbilgisi yanlışları, noktalama işaretleri konusunda veya herhangi bir ihmal halinde gereken düzeltmeleri yaparlar
3.Herhangi bir metnin, tutarlı bir üslupla ve okuduğunuz bu metindeki gibi uygun teknik terimlerle yazılmış olmasını sağlarlar.
4.Metnin doğru anlamı taşıyıp taşımadığını kontrol ederler.
5.Kullanılan terminolojinin tüm metin içerisinde tutarlı olmasını sağlarlar
6.Kullanılan terimlerin herhangi yerel bir bölgenin hedef kitlesine hitap edebildiğinden emin olurlar.
7.Herhangi bir nümerik değer, resim ya da özelliğin tutarlı olup olmadığını değerlendirirler.
8.Metnin sayfa düzenini kontrol ederler (Metnin yerleşim düzeni, Paragraf düzeni, Karakter büyüklüğü, Doğru yazı stili, Doğru imla kontrolü)
9.Metnin koyu, italik, altı çizili ifadelerin aslına uygun olduğundan, büyük/küçük harf denetimine uygun yazıldığından emin olurlar.