07
May

4.Aşama

Hataları rapor eden kişi uygulanan değişiklikleri gözden geçirir ve son haliyle birlikte dosyaları müşteriye teslim etmek üzere proje sorumlusuna iletir.